திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy
பாரதியுன் தோழனாமே! பாவி மிதித்துவிட்டேன்,
ஆறறிவில் ஒன்றில்லா ஆனைநான், – ஊரதிர
உற்சவமாய் பல்லக்கில் ஊர்வலம் பார்த்தறிந்தேன்,
அச்சுதா மன்னித்(து) அருள் ….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க