-விஜயகுமார் வேல்முருகன்

நதிபோல் ஓடும்வாழ்வில்
விதியே என்று ஓடாமல்
மதியதைத் துணைக்கொண்டு
கதியே தன்னம்பிக்கையாய்
ஆதிமுதல் முயற்சியுடன் முன்னேறு வெற்றியது உனதாகும்!

என்றும் தயக்கம்
எதிலும் தயக்கம்
என்றில்லாமல்
எல்லாவற்றிலும் ஆர்வமாய்
எப்பொழுதும்
எழுச்சியுடன்
ஏற்றமிகு சிந்தனையுனை
ஏற்றம்பெற வைக்கும்
என்றென்றும் வாழ்வில்!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *