திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

”தாயே யசோதா வாயேன் விரைவாக
தாயேன் திரளாய் தயிர்வெண்ணை, -மாயனவன்
மீராபாய் பாட்டில் முதலைக்கண் ணீர்வடிப்பு
தாராமல் போனால்BOY CHOR”….(ஆங்கில அஜீர்ணத்திற்கு)
தாராமல் போனால் திருட்டு”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க