திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

”அங்கதன் இல்லை, அனுமனும் இல்லை,
சிங்கா சனமில்லை, சீராயர் -ரங்கனுக்கு:
வட்டமிட்டு பால்சொரிந்து வாத்சல்ய மாய்பசுக்கள்,
பட்டமளிப்பு பாகவத BOYக்கு”….கிரேசி மோகன்….a

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க