இலக்கியம்கவிதைகள்

ஆச்சிக்கு ஒரு அஞ்சலி

க. பாலசுப்பிரமணியன்

manorama_2580318f

நெருப்புக்கும் கொஞ்சம் சிரிப்பூட்ட

நீ இன்று சென்றாயோ?

நிலையாத வாழ்க்கையைக் கண்டு சிரிக்க

இன்னொரு வேடம் கொண்டாயோ ?

 

ஜில்லென்ற ரமாமணியை  இன்று

நெருப்பும் சுட்டிடுமோ ?

ஜாம்பஜாரோடு இணைந்த ஜக்குவின்

காதலியை நாடு மறந்திடுமோ ?

 

முத்துக்குளிக்க நீ அழைத்த

தூத்துக்குடியின் நல்  முத்தே !

சிரிப்பின் இமயமே! உனக்குச்

சிலை ஒன்று போதாது!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

Comments (1)

  1. Avatar

    மிக அழகு.
    மீ.வி.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க