சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சங்கர சங்கர சம்போ மெட்டு….ஸ்வாமிஜி பாடியதைக் கேட்டு….சிவபார்வதி ஓவியம்(அடியேன் வரைந்தது) இணைப்பு….

d25b399b-f64b-4928-beae-7d4f1b9d4337

‘’சிவராத்திரியை முன்னிட்டு’’
———————————————————-

’’அம்போவென்(று) என்னை அகிலத்தில் ஆடவிட்ட
சம்போ மகாதேவா சிந்திப்பாய் -உன்போல்
மனையாள், இரண்டு மகன்கள் பெற்ற
இணையாம் எனையாக்(கு) இறை’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.