பா.ராஜசேகர் 

சுள்ளிக்கொம்பு
உடைச்சு தருவேன்
சுண்டைக்காயும்
பறிச்சுதருவேன்
விறகு அடுப்பில 
தோசைக் கல்லைவைப்பா
வெங்காயத்தையெடுத்து
எண்ணையில் நனைச்சு
தேய்ச்சுக் கொடுத்து
மொறுமொறுத் தோசை
சுடச்சுட சுட்டுத்தருவா
சுண்டக்க குழம்பும்
ஊற்றித்தருவா
சுவையும்மணமும் சேத்துதருவா
அம்மா
முன்பொருகாலம்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.