திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

Tiruppavai 03 -Uththama -raw -watercolour -24x32cms (The glory of Uththama.  Like a good monsoon, the generosity of wise men to impart knowledge, results in unhindered wealth and prosperity.)
Tiruppavai 03 -Uththama -raw -watercolour -24x32cms (The glory of Uththama. Like a good monsoon, the generosity of wise men to impart knowledge, results in unhindered wealth and prosperity.)

”கிளிப்பிள்ளை போலவள் கீசுகீசு பாட்டை
களிப்புடன் ஓதுவான் கண்ணன் -தளிப்புன்னில்
அக்காரச் சோறுண்ன அந்தரங்கன் கைப்பிடித்து
உக்கார வைத்தோளை உன்னு”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க