திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

Manathukkuniyan. Ramayati iti Ramah— priority of Service - Bharata - The grace to Ravana in the battlefield when he was unarmed and his chariot broken.
Manathukkuniyan. Ramayati iti Ramah— priority of Service – Bharata – The grace to Ravana in the battlefield when he was unarmed and his chariot broken.

”இன்றுபோய் நாளைவா என்றதற்கு ராவணன்
சென்றன்று நாளையில் ஜானகிக்காய் -கொன்றமால்
கார்முகில் கண்ணனாய், காதலித்தக் கோதையாய்
மார்கழி நன்நாளில் மாறு’’…..கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க