உள்ளொளி  விளக்கு!
மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

+++++++++++++

 வாசலைத் தாண்டி வெளியே றாது
காசினியில் நடப்பதை அறிவேன்!
பலகணி வழியே எட்டிப் பாராது,
வானுலகு நடப்பு எனக்குத் தெரியும்!

எத்தனை தொலைவுக் கப்பால் போயினும்
கற்றுக் கொள்வது ஒருவன் சொற்பமே!
கற்றுக் கொள்வது ஒருவன் சொற்பமே!
கதவுக்கு வெளியே போகாது, நீ
காசினி நடப்பை அறிய முடியும்!

சாளரம் வழி நீ எட்டிப் பாராது,
வானத்து நடப்பை அறிய முடியும்!
வரம்பு தாண்டி ஒருவன் போயினும்
அறிவது என்னமோ சிறிது தான்!
அறிவது என்னமோ சிறிது தான்!

பயண மின்றிப் போகுமிடம் வந்துசேர்!
பார்த்து விடு நீ யாவும் நோக்கா மலே!
பார்த்து விடு நீ யாவும் நோக்கா மலே!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *