மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
++++++++++++++++++

 

தேன்குழலி !  நீ
வேலை செய்த இனம் !
வேலை இல்லா திருந்தாய் !
வட இங்கி லாந்தில் பிறந்தவள் !
இப்போது நீ ஒளிவீசும்
தாரகை
வட அமெரிக்கத் திரைவானில் !
இப்போது
உன் செவி கேட்கும்
என் வார்த்தை இதுதான்:

தேன்குழலி !
பித்தனாக் கினாய் நீ என்னை !
நேசிப்பது நான் உன்னை
ஆனால்  நானோர்
சோம்பேறி !
நீ சொந்த நாட்டுக்கு மீண்டும்
வர வேண்டும் !
நிலைமை மோசமாய் உள்ளது
எனக்கு !
வா கண்மணி  வா !  வந்திங்கு
ஹாலிவுட்
மோகனக் கீதங்கள் பாடு !

திரைவானில் ஒளிவீசும்
தாரகை நீ !
நேரில் உன்னைக் காண
அஞ்சி
முறியுதென் முழங்கால் !
தேன்குழலி !
என்னைப் பாடு படுத்துகிறாய் !
அட்லாண்டிக்
கடல் கடந் தென்னை
அணைத்திட வா !
உன் சொந்த நாட்டுக்கு வா !
காற்றே !
படகில் தள்ளிச் சென்றாய் அவளை !
மீண்டும் அப்படகில்
அவளை
என்னிடம் கொண்டு வந்து சேர் !

தேன்குழலி !
பித்தனாய் ஆக்கி விட்டாய் என்னை !
நேசிக்கிறேன் உன்னை !
ஆனால் நானோர்
சோம்பேறி !
சொந்த நாட்டுக்கு
நீதான்
மீண்டும் வர வேண்டும்
என் காதலியாய் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *