இலக்கியம்கவிதைகள்மரபுக் கவிதைகள்

தஞ்சைப் பெருவுடையான்

-விவேக்பாரதி

தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் குடமுழுக்கு நன்னாள்…

உருவுடை யானை உருவமி லானை உளத்தமரத்
தருவுடை யானைத் தமிழுடை யானைத் தனதுடல்மேற்
றிருவுடை யானைத் திரள்சடை யானைத் திசையளந்த
பெருவுடை யானைப் பிடிப்பவர்க் கில்லை பிறப்பினியே!!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க