வாழும் தமிழே வாலி! (1)

தமிழ்த்திரையுலகில் தமிழ் மொழியை தங்க சிம்மாசனத்தில் தம் பாடல் வரிகளால்  அமரவைத்த பெருமைக்குரியவர்களில் காவியக்கவிஞர் வாலி அவர்

Read More

சிறுகூடற்பட்டி முதல் சிகாகோ வரை.. – கவியரசு

கவிஞர் காவிரிமைந்தன் நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன்... கவிஞரின் வாழ்க்கை ஒரு திறந்த புத்தகம். 2002ஆம் ஆண்டுவிழாவின் அழைப்பிதழைக் கொடுப்பதற்காக ராகப்ர

Read More