கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

'கன்றது கைநெல்லி,நின்றனுமன் கும்பிட, வென்றிட வேறென்ன வேண்டுமோ! -இன்றுனது உள்ளத்தின் சோர்வதனை கிள்ளியெறி, கீதைகேள் உள்ளங்கை நெல்லி உனக்கு’’....க

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும் பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி அஞ்சின் அலைகளற்ற நெஞ்சிருக்க, வைக்கலாம் பஞ்சுக்(கு) அருகில் பிழம்பு(ந

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

ஆமையாச்சு அசுவம்,சதுரங்கம்(CHESS) ஆச்சு புதிர் ரங்கன் பாரதம்....! ‘’பூபாரம் போக்கவன்று பாரதப் போர்முடித்த  கோபாலக் கண்ணனே  ஏக தெய்வம் ஜனார்

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

டார்கெட்டைப் பார்த்தர்க்கு தார்வண்ணர் காட்டினார் போர்மு டியபாரம்(பூ பாரம்) போக்கணும்-யார்வில்லும் கொல்வதும் இல்லை கொலையுண் பவனுமில்லை வெல்வதுன் வேள்

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

பார்த்தன் பார்த்திட பார்த்தனின் சாரதி வேர்த்தல் விலக்கிடும் விஸ்வரூபம், -தீர்த்தம் குளக்கரை அல்லியூரில்(திருவல்லிக்கேணி) கோவிந்தர், நெஞ்ச உளைச்

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

''தென்பாண்டி சீமையில் தேரோடும் வீதியிலே என்பாண்டு மைந்தனை யரடிச்சார் -விண்பார்த்த வைகுண்ட வாசலின் மைவண்ணன் வாத்சல்யக் கைகொண்டு பார்த்தனுக்கு கா

Read More

“சிறுவா புரி சதகம்”

  ------------------------- காப்புச் செய்யுள் ---------------------- "உரைபா ரதத்தை ஒருகொம் பொசித்து தரைசே ரவடித் தருள்வே ழவரே சிறுவா பு

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

''எங்கிருந்(து) ஆரம்பம் எங்கெதில் சங்கமம் இங்கணம் இவ்வுயிரை நன்குணர்ந்தோர் -இங்கிலர் ஆதலால் ஆண்ட்டனி வேதனை வேண்டாம்வல் சூதினைக்கொல் ,கண்ணசீ ஸர்

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

குந்திசேயே கேளாய்,குதிரைக்கோ பொய்க்கால்காண், வந்திருப்போர் பீஷ்மகர்ண வீரர்கள் -சிந்தித்து, காண்டீபம் கொள்வாய்நீ, கைவல்ய கீதைகேள் பாண்டவா பாரதப்

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

  "நேற்றைய கண்ணர்க்கும், நாளைய கண்ணர்க்கும் வேற்றுமை கேசவ் வரைவதிலே -தோற்றம் மறைவிலா மாலனோ மானஸசஞ் சாரன் நிரைநேர் தளைசீர் நமக்கு"....

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

  வறுமை சிவப்புநிறமே, வர்ணத்தார் கண்ணன் கருமைரங் கீலாவில் காட்சி: -வறுமை சுதாமர்க்கன் றேவளம் சேர்த்தவரை நெஞ்சே கதாநா யகனாய்க் கருது....

Read More

கிரேசி மோகனின் குழந்தைகள் தினப்பாடல்!

  கிரேசி மோகன் & குருகல்யாணின் - குழந்தைகள் தின பாடல் குழந்தைகளின் மனம்கவர்ந்த கலைமாமணி கிரேசி மோகன் அவர்களின் வரிகளில் இசை அமைப்பாளர் கு

Read More