தொலைந்த தோழமை!

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு தொலைந்த தோழமை! துன்பக் கடலில் மூழ்கித் துடிக்கும் எனைக் காக்க வருவாயா நீ ? எங்கே இருக்கிறாய் நீ? என் நம்பிக்கையும் நீ! தொலை

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 6

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு அதிகாலை ரம்மியமான வேளையில் விழித்தெழுவது என்பது, சாமான்யமான காரியம் அல்ல. அதையே வழக்கமாகக் கொண்டவர்கள் மட்டுமே எளிமையாக எழக்

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 2

பவள சங்கரி திருநாவுக்கரசு ஒரு மனிதரின் மன ஓட்டத்திற்கு அவருடைய வயது என்றுமே தடையாக இருப்பதில்லை. அவ்வாறு ஒருவருக்கு இருக்கிறதென்றால் அது அவருடைய பழக

Read More