மலையாளப் பனுவலில் சங்ககால வாழ்க்கை

முனைவர் இரா.வெங்கடேசன் “நாம் படிக்கும் புத்தகம், முஷ்டியால் மண்டையோட்டை இடித்து நம்மை விழிக்கச் செய்யாதபட்சத்தில் நாம் ஏன் அதை வாசிக்க வேண்டும். அது

Read More

தமிழில் முதல் சமையல்கலை நூல்

-முனைவர் இரா.வெங்கடேசன் தமிழில் சமையல்கலை தொடர்பான பல நூல்கள் இன்று வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றன. சைவம், அசைவம், குழம்பு, பருப்பு வகைகள், சிற்றுண்டி, கா

Read More

கவனம் பெறாத அகராதி

-முனைவர் இரா.வெங்கடேசன் எந்த மொழிகளிலும் அகராதிகளின் பணி முக்கியமானதாகும். சமூகத்தையும் இலக்கியத்தையும் புரிந்துகொள்வதற்கும் நுட்பமான மையங்களைக் கணிப

Read More

இந்துமத நூல்கள் பாடிய இசுலாமியப் புலவர்கள்

-முனைவர் இரா.வெங்கடேசன் இந்திய வரலாறு என்பதே கட்டமைக்கப்பட்டதாகும். திட்டமிட்டே இங்கே வரலாறு தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருநாட்டின் மேலாண்மை, சமூக அமைப

Read More