இணையமும் நவீன இலக்கியப் போக்குகளும்

-முனைவர் மு.பழனியப்பன்      தமிழ் இணைய உலகு பரந்துபட்டது. அதன் விரிவு என்பது ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, ஆசியா, ஐரோப்பா ஆகிய கண்டங்களை உள்ளடக்கி வளர்ந்து

Read More

கலியன் குரல் காட்டும் வைணவ முப்பொருள்களுள் ஒன்றான இதம்

முனைவர் மு.பழனியப்பன், தமிழ்த்துறைத் தலைவர், அரசு கலை , அறிவியல் கல்லூரி, திருவாடானை.      வைணவத் தத்துவங்களில் ஆழங்கால்பட்டு, அதனில் கரைந்து

Read More

ஆண்டாளும் வடநாட்டு வைணவத்தலங்களும்

முனைவர் மு.பழனியப்பன் தமிழ்த்துறைத்தலைவர் அரசு கலைமற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருவாடானை  பக்தி இலக்கியகாலத் தமிழகத்தில் சைவசமயம், வைணவ சமயம்

Read More

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி மே மாதக் கூடடம் 2016

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி மே மாதக் கூடடம் 2016 கம்பன் கழகம், காரைக்குடி 67 ஆம் கூட்டம் அன்புடையீர் வணக்கம் கம்பன் புகழ் பாடிக் கன்னித்தமிழ் வளர

Read More

கம்பன் கழகம் அந்தமானில் நடத்தும் கருத்தரங்க அழைப்பு

அந்தமானில் நடைபெற உள்ள கம்பனில் இயற்கை கருத்தரங்க அழைப்பு கம்பன் புகழ் பாடி கன்னித்தமிழ் வளர்க்கும் காரைக்குடி கம்பன் கழகத்தின் சார்பில் எதிர்வரும் ஏ

Read More

அடியார் பெருமை

-- முனைவர் மு.பழனியப்பன்.       அடியார் பெருமை அளவிடற்கரியது. சிவனடியார்களின் கழுத்தினில் உருத்திராட்சமும், உடலில் திருநீ

Read More

சைவத்தின் தொன்மை

-- முனைவர் மு.பழனியப்பன். சமயம் என்பது ஓர் அமைப்பு, நிறுவனம். இது அமைப்பாகவும் நிறுவனமாகவும் வளர்வதற்கு முன்னால் தனிமனிதனின் விழைவாக இருந்திருக்க வேண

Read More

முன்பு பின்பு இன்றி: கம்பரின் எதிர்காலவியல் சிந்தனைகள்

– முனைவர் மு.பழனியப்பன். முன்பு பின்பு இன்றி (கம்பரின் எதிர்காலவியல் சிந்தனைகள்) முக்காலங்களில் சிறப்படையது எதிர்காலம். இன்றைய காலத்தில் நி

Read More

கவிஞர் கே. ரவியின் கவிதைக் கோட்பாடு

-- முனைவர் மு.பழனியப்பன். கவிஞர் கே. ரவியின் கவிதைக் கோட்பாடு கவிஞன், திறனாய்வாளன் ஆகிய இருவரும் இரு துருவ எல்லைகள் என்றாலும் இந்த எல்லைகளின்

Read More

நெல்லைக் கண்ணன் கவிதைகளில் சூழலியல் பதிவுகள்

-- முனைவர் மு.பழனியப்பன். தற்காலத்தில் படைக்கப்படும் இலக்கியங்களில் அறச் சிந்தனைகளுக்கு முக்கிய இடம் இருக்கிறதோ இல்லையோ சுற்றுப் புறச் சூழ் நிலைகளை

Read More

கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் செவ்விலக்கியங்களை ஆராயத் துணை செய்யும் இணையத் தரவுகள்

-- முனைவர் மு.பழனியப்பன்.   செவ்வியல் இலக்கியங்களில் இலக்கிய நயம் காணுதல், உவமை, உருவக அழகு காணுதல் என்ற மரபு சார்ந்த இலக்கியத் திறனாய்வில்

Read More

மலையமான் திருமுடிக்காரியும் முள்ளூர் நாட்டு வளமும்

--முனைவர் மு.  பழனியப்பன்.   கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவனாகக் கொள்ளப்பெறுபவன் மலையமான் திருமுடிக்காரி ஆவான். சிறுபாணாற்றுப்படை இவனின் கொடைச்சிறப

Read More

பதினெண் கீழ்க்கணக்குநூல்களில் சமயங்களும், புத்திலக்கிய வளர்ச்சிநிலைகளும்

-- முனைவர் மு.பழனியப்பன்.         படைப்பிற்கும் படைப்பாளனுக்கும் பின்புலம் என்பது இன்றியமையாதது. ஒரு படைப்பு எழுவ

Read More

இனி யார் சிலம்பிசைப்பார்

--முனைவர் மு.பழனியப்பன்.   குடந்தை ப. சுந்தரேசனார் அவர்கள் பற்றிய ஆவணப்படம் பற்றிய கண்ணோட்டம் ஓடும் காவிரியின் ஒய்யாரத்தை அருகிருந்துப் பா

Read More

தொல்காப்பியம், வீரசோழியம் சுட்டும் மெய்ப்பாடுகள்

--முனைவர் மு.பழனியப்பன். பொருள் இலக்கணம் தமி்ழ் மொழிக்கே உரிய சிறப்பிலக்கணம் ஆகும். பொருள் இலக்கணத்தைத் தொல்காப்பியம் அகம், புறம் என்று பிரித்துக்கொள

Read More