பூட்டிய இதயங்களுக்குள் புகுந்து வா!

ராதா விஸ்வநாதன் அன்பே.... எத்தனை பெயர்கள் உனக்கு நீ இருக்குமிடமே சொர்க்கம் மண்ணுக்குள் வளம் மலருக்குள் வாசம் மேகத்துக்குள் நீர் பெண்மைக்குள்

Read More

எங்கே நிம்மதி?

ராதா விஸ்வநாதன் தெரியாமல் சொல்வதை விட தெரிந்து சொல்லும் பொய் நிம்மதிக்குச் சாவு மணி உண்மைக்குச் சவப்பெட்டி தயாராகும் போது தொங்கி விடுகிறது

Read More

மெய் வாழ்க்கை

-ராதா விஸ்வநாதன்  வாழ்க்கையே முடிந்து விட்டது வாழ்வது எப்படி என்ற தேடலில்! வாழ்ந்தவரை வழி கேட்டேன் வந்தது பதில் வாழ்ந்து பாரென! குழந்தையின் ம

Read More

எல்லைச்சாமி

ராதா விஸ்வநாதன்   கிழக்கு வெளுத்திடுச்சு சேவலும் கூவுது தூக்கத்தில துக்கத்தை தொரத்த நினைச்சேன் தோத்துதான் போயிட்டேன் பாயும் தேஞ்சு ப

Read More

இது என் கண்ணீரே

ராதா விஸ்வநாதன் அன்று உன் முன் கோபம் என்னைக் கொன்று விட்டது உயிர் போகும் முன் கொடுத்தேன் தானமாய் என் கண்களை இன்று என் புகைப் படம் முன் கண்ண

Read More

ஓர் விண்ணப்பம்

 ராதா விஸ்வநாதன் பிரம்மனே.. பருவத்தில் கொடுத்தாய் பல இராசாயன மாற்றங்கள் வாழ்த்துகிறோம் அதற்காக இன்று.... மீண்டும் உனக்கு ஓர் விண்ணப்பம்

Read More

இருபது தரும் மயக்கமும் விழிப்பும்

ராதா விஸ்வநாதன் ஆறு வழிச் சாலைகள் அதில் குழிகளுக்கோர் குறைவில்லை எதையோ எட்டிப் பிடிக்கும் வேகத்தில் நகரப் பேருந்து கூட்ட நெரிசல் தரும் குலுக

Read More