எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் -5
நெஞ்சே  நாம் அவனை மறப்போம்

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

நெஞ்சே ! நாமினி அவனை மறப்போம் !
நீயும் நானும் இன்று இரவு !
அவன் அளித்த கணப்பை நீ மற,
நான் மறப்பேன் ஒளியை !

மறந்த பிறகு எனக்குச் சொல் நீ
நேரே நான்  மறக்க ஆரம்பிக் கலாம் !
சீக்கிரம் சொல் !  நீ பின் தங்கினால்,
மீண்டும் அவன் நினைவு வந்திடும்.

**************

Heart ! We Will Forget Him

Heart! We will forget him!
You and I—tonight!
You may forget the warmth he gave—
I will forget the light!

When you have done, pray tell me
That I may straight begin!
Haste! lest while you’re lagging
I remember him!

*****************

எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் -6
ஓர் இதயம் முறிவதை நிறுத்து

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

ஓர்  இதயம் பிளப்பதை நிறுத்த முடிந்தால்,
நான் வாழ்ந்தது வீணாக வில்லை;
ஒருவர்  ஏக்கத்தை குறைக்க முடிந்தால்
அல்லது வேதனை தீர்க்க முடிந்தால்,
அல்லது மயக்க முற்ற ஒரு குருவி
கூட்டை அடைய உதவி செய்தால்
என் வாழ்க்கை வீணாக வில்லை.

*******************

Stop one heart from breaking,

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

*************************

எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் -7
கனிவோடு என்னை  மதிப்பிடுவீர்

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

இதுதான் உலகுக்கு நான் எழுதும் கடிதம்
அது ஒருபோதும் எனக்கு எழுதாது
எனக்கு இயற்கை உரைத்த எளிய செய்தி
கனிவு நிறைந்து மகத்துவ மானது.

இயற்கை போதனை  கட்டுப் படுத்தும்
நான் காண இயலாத கரங்களை.
இனிய நாட்டாரே ! இயற்கையை நேசித்தால்
கனிவோடு என்னை மதிப்பிடுவீர் !

*****************

Judge tenderly of me

This is my letter to the world
That never wrote to me.
The simple news that Nature told
With tender majesty.

Her message is committed
To hands  I cannot see;
For love of her, sweet countryman,
Judge tenderly of me.

*******************

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.