யாரடி வந்தார்.. என்னடி சொன்னார்?

–கவிஞர் காவிரி மைந்தன்

வானம்பாடி
வானம்பாடி பாடல்கள் அனைத்தும் என்றைக்கும் கேட்டாலும் தேன்மழைதான்! கவிஞரின் பூரணம் காணலாம் இப்படத்தில்! வங்கமொழியில் வாங்கிய கதைக்கு வார்த்தைப்பூச்சரம் சேர்த்துக் கொடுக்க… இசையை வழங்கியிருக்கிறார் திரையிசைத்திலகம் கே.வி.மகாதேவன். எல்.ஆர்.ஈஸ்வரி குரலில் இதோ இந்தப் பாடல் முழுதும் சொல் விளையாட்டு நடத்தியிருக்கிறார் கண்ணதாசன்!

நடனமங்கை ஒருத்தி ஆடும் நாட்டியமும் அதை ரசிக்க வந்த செல்வந்தன் ஒருவனும் காட்சிப் பொருளாக… இசையும் கவிதையும் கூட இணைந்து ஆடுகின்றன!

காலடி மீதில் ஆறடிக் கூந்தல்
மோதுவதென்னடி சந்தோஷம்?

மங்கையரின் கூந்தல் ஆறடியாக இருந்திருக்கிறது என்கிற வரிகள் ஏதோ சரித்திரம் சொல்கிறதல்லவா?
நிலா…நிலா… என்று வரிகள் தந்தவர் …
காய் காய் என்று கவிதை சொன்னவர் …
தேன் தேன் என்று நம் நெஞ்சை அள்ளியவர் …
வண்ணம் வண்ணம் காட்டி வசீகரித்தவர்…
இங்கே ஒவ்வொரு வரியிலும் அடி மேல் அடி எடுத்து வைக்கிறார். அந்த அழகைப் பாருங்கள்!

எல்ஆர்.ஈஸ்வரியின் குரலில் இனிமை தவழும் பாடல்!

காணொளி: http://www.youtube.com/watch?v=Z12Xa2R_BmE

 

கவிஞர்: கண்ணதாசன்
படம்: வானம்பாடி (1963)
இசை: கே.வி. மகாதேவன்
ரல்: எல். ஆர். ஈஸ்வரி

kannadasnK.-V.-Mahadevan-Songslr-eswariVanampadi2

யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?
யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?
காலடி மீதில் ஆறடிக் கூந்தல்
மோதுவதென்னடி சந்தோஷம்?
காலடி மீதில் ஆறடிக் கூந்தல்
மோதுவதென்னடி சந்தோஷம்?
யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?

ஆறடிக் கூந்தலை அள்ளி முடித்து
ஓரடி ஈரடி மெல்ல எடுத்து
ஆறடிக் கூந்தலை அள்ளி முடித்து
ஓரடி ஈரடி மெல்ல எடுத்து
பாரடி வந்து பக்கத்திலே – காதல்
காவடி தூக்கும் கண்களிரண்டை
வேலடி போலடி போடி வராமல்
காவடி தூக்கும் கண்களிரண்டை
வேலடி போலடி போடி வராமல்
ஏனடி நின்றாய் வெட்கத்திலே?

யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?
காலடி மீதில் ஆறடிக் கூந்தல்
மோதுவதென்னடி சந்தோஷம்?
யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?

நில்லடி நில்லடி கண்ணடியோ ஓஓஓஓஓஓஓ
என்னடி என்னடி சொல்லடியோ ஓஓஓஓஓ
நில்லடி நில்லடி கண்ணடியோ
என்னடி என்னடி சொல்லடியோ
முன்னடி பின்னடி போடடியோ – இங்கு
அன்றொரு நாளடி வந்தவள் யாரடி
என்பதைக் கேளடி உண்மையைக் கூறடி
அன்றொரு நாளடி வந்தவள் யாரடி
என்பதைக் கேளடி உண்மையைக் கூறடி

என் பெயர் கேட்டுச் சொல்லடியோ!

யாரடி வந்தார்?
யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?
காலடி மீதில் ஆறடிக் கூந்தல்
மோதுவதென்னடி சந்தோஷம்?
காலடி மீதில் ஆறடிக் கூந்தல்
மோதுவதென்னடி சந்தோஷம்?

யாரடி வந்தார் என்னடி சொன்னார்?
ஏனடி இந்த உல்லாசம்?

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.