பாரசீக மூலம்உமர் கயாம் ​ரூபையாத் 

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம்சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

 

umar

      

      வா ! என் கிண்ணம் நிரப்புவசந்தக் கனலில்
      வருத்தம் எனும் குளிர் மேலங்கிப் பறந்தோடும்;
      காலப் பறவைக்குக் குறுகிப் போனது பாதை,
      ஆயினும் பறக்கும் பறவை சிறகடித்த படியே!  

7.  Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring
      The Winter Garment of Repentance fling:
      The Bird of Time has but a little way
      To fly — and Lo! the Bird is on the Wing. 

      பாபி லோனோ வேறு நைசாப்பூர் நகரோ,
      கிண்ண மது இனிப்போ இல்லை கசப்போ,
      உயிரின் ஒயின் மது கசியும் துளித் துளியாக,
      உதிரும் வாழ்வின் இலைகள் ஒவ்வொன் றாக!

8.  Whether at Naishapur or Babylon,
      Whether the Cup with sweet or bitter run,
      The Wine of Life keeps oozing drop by drop,
      The Leaves of Life keep falling one by one. 

      காலைப் பொழுது பூக்கும் ஆயிரம் பூக்கள்
     ஆயினும் நேற்றைய பூக்கள் எங்கே போயின?
      பூக்கள் தோன்றிய வேனிற் காலம் முதலாய்
      ஜாம்சைத், கைகோ பாத் மறைந்து போயின.

9. Morning a thousand Roses brings, you say;
     Yes, but where leaves the Rose of Yesterday?
     And this first Summer month that brings the Rose
     Shall take Jamshyd and Kaikobad away. 

 

​         +++++++++++++++++++

​​   ​

தகவல்:

1. http://www.acole.com/novels/timuras/khayyam.html

2.http://poetsgraves.co.uk/Classic%20Poems/FitzGerald/rubaiyat_of_omar_khayyam.htm

3.  http://www.omarkhayyamrubaiyat.com/text.htm

4.  https://en.wikipedia.org/wiki/Rubaiyat_of_Omar_Khayyam  [November
17, 2015]

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *