க. பாலசுப்பிரமணியன்

இளமையில் கல் – ஏன் ?

education

கற்றல் – புரிதல் பற்றிய பலவித ஆராய்ச்சிகள் பல்லாண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றன. இவற்றில் சில கருத்துக்களும் கோட்பாடுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, மீண்டும் மறுக்கப்பட்டு, மாற்றியமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இதனால் மூளையில் கற்றல் நிகழ்வு ஏற்படும் செயல்கள் புதிதாகவும், சில நேரங்களில் மிக விந்தையாகவும் அறியப்பட்டுள்ளன.

மைகேல் மெர்ஸினிச் (Micheal Merzenich) என்ற மூளை- நரம்பியல் விஞ்ஞானி இந்த ஆராய்ச்சிகளில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டியவர். ஒரு முறை ஒரு உயிரின் வளரும் மூளையில், கற்றல் என்னும் நிகழ்வு  எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்ற ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டபொழுது, ஒரு பூனையை ஆராய்ச்சியின் மையப் பொருளாக எடுத்துக்கொண்டார். அந்தப் பூனையின் கண்களிருந்து மூளைக்குச் செல்லும் நரம்புகள் எவ்வாறு பார்வையில் இருக்கும் பொருள்களின் உள்ளீட்டுக்களை மூளைக்கு அனுப்புகின்றன; மற்றும் மூளை அவைகளை எவ்வாறு அறிந்துகொள்கிறது,  தக்கவைத்துக்கொள்கின்றது என்று ஆராய்ந்தார். அவ்வமயம் அதன் வலது கண்ணினிலிருந்து மூளைக்குச் செல்லும் நரம்புகள் தங்கள் பதிவுகளை ஓரிடத்திலும், இடது கண்ணினிலிருந்து செல்லும் நரம்புகள் மற்றோர் இடத்திலும் பதிவு செய்தாலும் இரண்டும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு பொருளையும் கருத்துக்களையும் உருவாக்குவதை அறிந்தார். உடனே, அந்தப் பூனையின் இடது கண்ணை மூடி ஊசியால் தைத்துவிட்டு, ஒளிக்கதிர்கள் செல்லாதவாறு நிறுத்திவிட்டு அப்போது மூளையில் அந்தக் கண்ணைலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களை பதிவு இடத்தில்  என்று ஆராய்ந்தார்.  அவருக்கு ஒருஅதிசயம்    காத்திருந்தது !

அந்த ஒளிக்கதிர்களை தக்கவைக்கும் மூளையின் பகுதிக்கு இப்போது வலது கண்ணின் ஒளிக்கதிர்கள்  கொண்டிருந்தன. சில நாட்களுக்குப் பிறகு அந்தப் பூனையின் இடது கண் முழுவதுமாகப் பார்வையை இழந்ததால் அந்தகே கண்ணின் ஒளிக்கதிர்களுக்குப் பதில் வலது கண்ணின் கதிர்களை அது பதிவு செய்து சிறப்பாக வேலை பார்த்துக்கொண்டிருந்தது.

தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவில் அவர் ஒவ்வொரு மூளையிலும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கற்றலுக்கு ஒரு சிறப்பான கற்றல் பகுதி (Crtical Learning Area ) இருப்பதாகவும், அது உபயோகத்தில் இல்லாவிட்டால் அது  பலமிழந்து விடுவதாகவும் அறிந்தார். ஆகவே இளம் வயதில் கற்கப்படுபவை நினைவில் அதிகமாக இருப்பதையும் திறனுள்ள கற்றலாக அமைவதையும் சுட்டிக்காட்டினார். “இளமையில் கல் ” வெறும் பழமொழியாக இல்லாமல் அறிவியல் மூலமாகவும் உண்மையுள்ள கருத்தாக அமைகின்றது.

இந்தக் கருத்தை மேலும் ஆராய்ந்த  கல்வி  ஆய்வாளர்கள் ஒருவர் இளம் வயதில் கற்கும் தாய் மொழி (Mother Tongue) எவ்வாறு ஒரு தனிச்சிறப்பான இடத்தைப் பெறுகிறது என்றும், அதன் வல்லமை எவ்வாறு ஒளிர்கிறது என்றும் விளக்கினர். இதனால் தான் இரண்டாம் மொழியாக (Second language ) மற்றொரு மொழியை வயது முதிர்ந்தபின் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதில் குறைந்த திறனும் வல்லமையும், மற்றும் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்களைப் போன்று பேசமுடியாத நிலையும் உண்டாகின்றது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டினர். ஆகவே இளம் வயதில் பல மொழிகளைக் கற்றுக் கொள்வதில்  சங்கடங்கள் மிகக் குறைவு.

“If two languages are learned at the same time, during the critical period, both get a foothold. Brain scans, says Merzenich, show that in a bilingual child all the sounds of its two languages share a single large map, a library of sounds from both languages. ‘

அது மட்டுமல்ல .. நீதிக்கருத்துக்கள்,  வாழ்க்கை நெறிகள் ஆகியவையும் இளம் வயதில் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவை மனதில் ஆழப்பதிந்து உள்ளூட்டத்தையும் மேம்பட்ட சிந்தனைகளையும் தருகின்றன. I

இதைப் பற்றி நார்மன் டோய்ட்ஜ் , என்ற மற்றொரு -உளவியல்- நரம்பியல் வல்லுனரின் கருத்துக்கள் இதோ :

“நம்மில் பலரும் மூளையை ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தைப் போல கருதுகிறோம்; தேவைப் பட்ட பொழுது அதனுள் பொருள்களை வைப்பதுபோல்.கருத்துக்களை வைக்கலாம்  என்ற எண்ணத்தில். ஆனால் ஒரு கெட்ட பழக்கம் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது, அது நமது மூளையில் தனக்கென ஒரு வரைபடத்தைத் தயாரித்து வைத்துக்கொள்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் அதைப் பற்றி சிந்திக்கும்பொழுது அந்த வரைபடம் வலுப்பெற்று விடுகிறது. அந்தக் கற்றலை மூளையின் வலைத்தளத்திலிருந்து நீக்குவது மிகவும் கடினமான செயல். ஆகவேதான், குழந்தைகளுக்கு இளமையில் கற்றல் அதிக முக்கியயத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைகிறது. கெட்ட பழக்கங்கள் முந்திக்கொண்டு நல்ல பழக்கங்களுக்குள்ள இடத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக. “

Most of us think of the brain as a container and learning as putting something in it. When we try to break a bad habit,  it takes over a brain map  and each time we repeat it, it claims more control of that map and prevents the use of that space for “good habits” That is why “unlearning” is often more harder than learning and why child education is so important – it is best to get it right early, before the “bad habit” gets a competitive advantage.  (Dr. Norman Doidge)

மூளையின் கற்றல் திறன்களின் ஆராய்ச்சியின்படி இளம்பிராயத்தில் குழந்தைகள் மூன்று அல்லது நான்கு மொழிகளை சுலபமாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால், இவைகளில் தாய் மொழிக்குத்தான் கற்றலில் என்றும் முன்னுரிமை அளித்தல் அவசியம்.

(வளரும்)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *