கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம் ஜெய்ஹியூன்
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி

 

இரங்கற்பா

images (3)

உன்னால்தான் உயிரோடிருக்கிறேன்.
உனதழைப்பினால் உயிர் வாழ்கிறேன் நான்.
ஓ எனதன்பே.

குரலற்ற எமது இரைச்சல்
விண்ணையே குத்திக் கிழித்தாலும்
உன்னை மட்டும் அடைவதேயில்லையது
எனினும் பனியாய் உறைந்து
தொலைதூர சிகரங்களில் குவிந்திருக்குமது
மீண்டும் ஆதிநாளுக்கே இழுக்கிறது.

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *