திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

171216 - Tiruppavai 01 -watercolour -24x32 cms -lr

”ஆடிப்பூ ரத்தாள் அளிக்கின்றாள் தள்ளுபடி
வாடிக்கை யாய்வந்தாள், சீராயர் -பாடிக்கு,
கோபியரே செல்லுங்கள் கண்ணன் திருக்கோயில்
HOOBBYயா னாலும் HURRY’’….கிரேசி மோகன்….!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க