திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180118 - Yadavabhyudayam 02 -lr watercolour 24x32cms  On Bhoodevi’s plea, Krishna decides to descend on earth to re-establish dharma.  1. During her pregnancy, Devaki ate the mud, symbolic of the earth, as if to show that the one who devoured the earth is inside her. 2. She dreamt that she was lying on Anantha and transported by Garuda. It was as though they served Krishna inside her womb.
180118 – Yadavabhyudayam 02 -lr
watercolour 24x32cms
On Bhoodevi’s plea, Krishna decides to descend on earth to re-establish dharma.
1. During her pregnancy, Devaki ate the mud, symbolic of the earth, as if to show that the one who devoured the earth is inside her.
2. She dreamt that she was lying on Anantha and transported by Garuda. It was as though they served Krishna inside her womb.

”தேவகி மண்ணுண்டாள் தெய்வம் சுமக்கையில்,
காவலில் கண்ணயர்ந்தாள், கண்ணனின் -சேவகன்
நாகப் படுக்கையில், நந்தன்சேய் தோன்றினன்
ரோகிணி ரேவதியில் ரங்கு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க