நாணமின்றி யுத்தத்தில் நாலுகால் ஜந்துக்கள்
சாணமள்ளிக் கொட்டும் ஜனார்த்தனனை – ஞானமள்ளி
உண்ணென கீதையை ஊட்டியதே ரோட்டியை,
கண்ணனை நெஞ்சே கருது.   

     ….கிரேசி மோகன்….!

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *