மூலம்: பீட்டில்ஸ் பாடகர்
தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா

+++++++++++++ 

பாடகி மெடானாவின்
பாதத்தில் தொழுது கிடக்கும்
பாலர்களே!
சிந்திக்கும் என் மனது!
உமது அனுதின உணவு
சமைப்ப தெப்படி?
வீட்டு வாடகைப் பணம் கொடுக்க
வேலை செய்வது யார்?
மேலே வானி லிருந்து
காசு மழை பெய்கிறதா? 

வெள்ளிக் கிழமை இரவு
பெட்டி படுக்கை எரிந்து போகுது!
ஞாயிற்றுக் கிழமை தாதி போல
ஓய்ந்து வருகுது!
திங்களன்று பிறக்கும் சேயானது
காலணி மாட்ட முயலுது!
பால ரெல்லாம்,
பாடகி நோக்கி ஓடுவதைப் பார்! 

மேடம் மெடானா தனது பேபிக்கு
முலைப்பால்  ஊட்டுவாள்!
மற்ற பிள்ளை கட்கு
எப்படிப் பாலூட்டப் போகிறாள்?

மேடம் மெடானா
படுக்கையில் விழுந்து கிடக்கிறாள்!
பாடகியின் பாட்டு கேட்கும்
உன் மூளையில்! 

செவ்வாய்க் கிழமை மாலைப் பொழுது
செல்லாமல்  நீடிக்கும்!
புதன் காலைச் செய்தித் தாள்கள்
இன்னும் வரக் காணோம்!
வியாழன் இரவு கிழிந்து போன
சட்டையை
என்னால் தைக்க முடிய வில்லை! 

பால ரெல்லாம்,
பாடகி நோக்கி ஓடுவதைப் பார்!
ஆடும் மெடானா
பாதம் தொழுவது பாலர்கள்!
அவருக்கு உணவு
எப்படித் தான்  கிடைக்குமோ?

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.