“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (20)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 20 பாலகாண்டம்   "அமுதம் தோன்றுதல்" சந்தியா வந்தனம் செய்து தன்னுடைய குருமுகத்தை வணங்கி வந்துள படகின

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” (59)

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) (மீ.விசுவநாதன்) அத்யாயம்: 57 கவிமாமணி இலந்தை சு. இராமசாமி "பாசம், பரிவு, பதமான நல்லன்பு வாசம் புரியும் மனை

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (19)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 19 பாலகாண்டம் "கங்கையின் கதையும், பகீரத முயற்சியும்" சரகனின் பிள்ளை அம்சுமானும்  சந்ததி யான திலீபனிடம் அர

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (18)

  (மீ.விசுவநாதன்) பகுதி: 18 பாலகாண்டம் "சரகன் வரலாறு"   சூர்ய குலத்து வழியினிலே சொல்லும் செயலும் ஒன்றான சுத்த அரசன் சர

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” 56

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) (மீ.விசுவநாதன்) அத்யாயம்: 56 சுவாமி பரமார்த்தானந்தா அவனுக்கு மனைவி சீதாலக்ஷ்மிக்கு ஆன்மிகத்தில் நாட்டம்

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (17)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 17 பாலகாண்டம் கங்கை, உமா தேவி கதை வைகறைப் பொழுது வந்ததென வாழ்த்தி எழுப்பி விட்டவுடன் கைகளால் நீரை வான்நோக

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா”

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) மீ.விசுவநாதன் 10.11.2017 அத்யாயம்: 55 கீழாம்பூர் S. சங்கர சுப்பிரமணியன் அவன் 1990ஆம் வருடம் மகரசங்கராந்தி (பொங்கல்)

Read More

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (16)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 16 பாலகாண்டம் "மிதிலைக்குப் புறப்படுதல்" பொழுது புலர்ந்த வேளையதில் புனிதக் கதிரின் மேன்மைகளை தொழுது முடித

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” (55)

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) மீ.விசுவநாதன் அத்யாயம்: 54 "வங்கக் கவிஞர் டாக்டர் ஜகன்னாத் சக்ரவர்த்தி" வங்கக் கவிஞர் டாக்டர் ஜகன்னாத் சக

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (15)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 15 பாலகாண்டம் "சித்தாசிரமம் என்ற காட்டுப் பகுதி" சிந்தையிலே மகிழ்ச்சிதனைக் கூட்டும் "சித்தாச்ர ம"க்கதையைக் கேட்பீ

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” (53)

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) மீ.விசுவநாதன் அத்யாயம்: 53 கவியோகி வேதம் பாரதி கலைக்கழகம் சார்பாக நடைபெறும் கவியரங்களில் தொடர்ந்து கலந்து கொள்ளும் கவ

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (14)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 14 பாலகாண்டம் தாடகையின் பிறப்பு பிரும்மாவின் வரம்பெற்றுப் பிறந்தவளே இந்த பிரும்மாண்ட பலங்கொண்ட தாடகைப்பெண் என்பாள்

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” (52)

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) மீ.விசுவநாதன் அத்யாயம்: 52 ' கவிமாமணி ந.சீ.வரதராஜன் கவிமாமணி நா.சீ.வரதராஜன் அவர்களை அவன் பாரதி கலைக்கழகக் கவியரங்கத்த

Read More