மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் ‘ அறிவியல் மேதை ஜி.டி.நாயுடு விருது ’

மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் ‘ அறிவியல் மேதை ஜி.டி.நாயுடு விருது ’ ஈரோடு புத்தகத்திருவிழாவில் வழங்கப்படுகிறது. ------------------------------------

Read More

உழைப்பின் மேன்மையை உணர்த்தியவர் !

 த. ஸ்டாலின் குணசேகரன் கார்ல் மார்க்ஸ் படித்த பள்ளியில் இறுதிவகுப்புப் படிக்கும் மாணவர்கள் வித்தியாசமான தலைப்பொன்றில் ஆய்வுக் கட்டுரை எழுத வேண்டுமென்

Read More

ஈரோடு மாநகராட்சியில் மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் சார்பில் வார்டுதோறும் வாசகர்வட்டம்

                          த. ஸ்டாலின் குணசேகரன்                                   தலைவர், மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை. ______________________

Read More

பகத்சிங்கின் பன்முக ஆளுமை

த. ஸ்டாலின் குணசேகரன் மாவீரன் பகத்சிங் 1931 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 23 ஆம் தேதி மாலை லாகூர் சிறைச்சாலையில் தூக்கிலிடப்பட்டபோது அவருக்கு வயது 23 மட

Read More