எப்போது வருவாய் நீ?

  முனைவர் சி. சேதுராமன், தமிழாய்வுத்துறைத் தலைவர், மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி(தன்.), புதுக்கோட்டை. Malar.sethu@gmail.com   எ

Read More

சிவபுரி பெற்றெடுத்த சிவநேயச் செல்வர்

-முனைவர்  சி.சேதுராமன் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வோர் ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு. அந்தவகையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் கடைக்கோடிக் கிராமமாக விளங்கும்

Read More

என்று காண்​போம் இனி?!

தமிழண்ணலுக்கு இரங்கற்பா மு​னைவர் சி.​சேதுராமன் தமிழாய்வுத் து​றைத்த​லைவர், மாட்சி​மை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி, புதுக்​கோட்​டை. Malar.sethu@gmail.com

Read More

யோகக் க​லை​யை வளர்த்​தெடுத்த பதஞ்சலிமுனிவர்

--மு​னைவர் சி.​ சேதுராமன். ​யோகக் க​லை​​யை வளர்த்​தெடுத்தவர்களுள் பதஞ்சலி முனிவர் குறிப்பிடத்தக்கவராக விளங்குகிறார். மக்களி​டை​யே அவர் குறித்து பல்​

Read More

யோக நெறிகளின் பிதாமகர் திருமூலர்

-- முனைவர் சி.சேதுராமன். யோக நெறிகளில் மிகச் சிறந்தவராக விளங்குபவர் திருமூலர் ஆவார். அவரே யோகநெறிகளின் தந்தையாக விளங்குகின்றார். யோகநெறிகளைத் தான்

Read More

வியப்பில் ஆழ்த்தும் குறள் அமைப்பு

--மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். பல்லாண்டு காலங்கள் ஆனாலும் பல நூல்கள் நீடித்து வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் அந்நூலின் அமைப்பு, அழகு, எளிமை

Read More

தொல்காப்பியத்தில் பாடாண்திணை

-- முனைவர்  சி.சேதுராமன். தொல்காப்பியம் இரண்டாம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இலக்கண நூலாகத் திகழ்ந்தது என்று இறையனார் களவியல் என்னும் அக இலக்கண நூல் குறிப்ப

Read More

‘‘புறநானூற்றில் நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகள்”

-- முனைவர் சி. சேதுராமன். நம்பிக்கைகள் மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு, அம்மக்கள் சார்ந்த சமுதாயத்த்தால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.மனிதனின் தன்னல மற்றும் சமு

Read More