எப்போது வருவாய் நீ?

  முனைவர் சி. சேதுராமன், தமிழாய்வுத்துறைத் தலைவர், மாட்சிமை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி(தன்.), புதுக்கோட்டை. Malar.sethu@gmail.com   எ

Read More

சிவபுரி பெற்றெடுத்த சிவநேயச் செல்வர்

-முனைவர்  சி.சேதுராமன் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வோர் ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு. அந்தவகையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் கடைக்கோடிக் கிராமமாக விளங்கும்

Read More

என்று காண்​போம் இனி?!

தமிழண்ணலுக்கு இரங்கற்பா மு​னைவர் சி.​சேதுராமன் தமிழாய்வுத் து​றைத்த​லைவர், மாட்சி​மை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி, புதுக்​கோட்​டை. Malar.sethu@gmail.com

Read More

காள​மேகப் புலவர்

-- மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். ஒவ்​வொரு காலத்திலும் ​புலவர்கள் பலர் ​தோன்றி தமிழன்​னைக்குக் காலத்தால் அழியாத பல காவியங்களைச் செய்து அணி ​செய்தனர்.

Read More

யோகக் க​லை​யை வளர்த்​தெடுத்த பதஞ்சலிமுனிவர்

--மு​னைவர் சி.​ சேதுராமன். ​யோகக் க​லை​​யை வளர்த்​தெடுத்தவர்களுள் பதஞ்சலி முனிவர் குறிப்பிடத்தக்கவராக விளங்குகிறார். மக்களி​டை​யே அவர் குறித்து பல்​

Read More

யோக நெறிகளின் பிதாமகர் திருமூலர்

-- முனைவர் சி.சேதுராமன். யோக நெறிகளில் மிகச் சிறந்தவராக விளங்குபவர் திருமூலர் ஆவார். அவரே யோகநெறிகளின் தந்தையாக விளங்குகின்றார். யோகநெறிகளைத் தான்

Read More

உணவுண்ணும் மு​றையும் உடல் நலமும்

-- மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். இ​றைவன் அளித்த இந்த அற்புதமான உட​லைக் காத்துப் ​பேணுவது நம்மிடம் தானுள்ளது. இள​மை​யைப் பாழாக்கிக் ​கொடிய ​நோய்க​ளைப்

Read More

வியப்பில் ஆழ்த்தும் குறள் அமைப்பு

--மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். பல்லாண்டு காலங்கள் ஆனாலும் பல நூல்கள் நீடித்து வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் அந்நூலின் அமைப்பு, அழகு, எளிமை

Read More

மொழிப்பாடம் கற்பித்தலில் புதுமைப்போக்குகள்

--மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். கற்றல் என்பது கற்பித்தலின் மூலமே நிறைவு பெறுகிறது. பள்ளிக் கல்வியில் சிறப்பிடம் பெற வேண்டிய பாடங்களுள் ஒன்று மொழிப்பாடம். ம

Read More

உம் வழியில் பயணிக்கும்…….!

(முன்னாள் கு​டியரசுத் த​லைவருக்கு இரங்கற் பா) மு​னைவர் சி.​சேதுராமன் தமிழாய்வுத் து​றைத்த​லைவர், மாட்சி​மை தங்கிய மன்னர் கல்லூரி, புதுக்​கோட்​டை.

Read More

தொல்காப்பியம் கூறும் உயிர் மரபுகள்

-- மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். தொல்காப்பியம் காலப் பழமையும் கருத்தின் கனிவும் சாலச்சிறந்தது. தமிழரின் கலைக்களஞ்சிமாகத் திகழ்வது. தொல்காப்பியம் பரந்துபட

Read More

தொல்காப்பியத்தில் பாடாண்திணை

-- முனைவர்  சி.சேதுராமன். தொல்காப்பியம் இரண்டாம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இலக்கண நூலாகத் திகழ்ந்தது என்று இறையனார் களவியல் என்னும் அக இலக்கண நூல் குறிப்ப

Read More

கி.வா.ஜ.வின் ‘வாழும் தமிழ்’ ​சொல்லதிகார ஆராய்ச்சி”

-- மு​னைவர் சி.​சேதுராமன். தமிழ்த்தாத்தா உ.வே. சா. வின் கூடவே இருந்து தொண்டாற்றியவர்தான் வாகீச கலாநிதி கி.வா.ஜகந்நாதன். உ.வே.சா மற்றும் கி.வா.ஜ. இருவ

Read More