புத்தாண்டு அழகே வருக

விவேக் பாரதி புத்தாண் டழகே வருக! - நாளும் புதுமை இன்பம் இயல்பாய்த் தருக! இத்தோ டின்னும் நலமாய் - ஒரு ஈடில் லாத சுகமாய்த் தரமாய்

Read More

வல்லமையாளர் விருது 306 – பனை சதிஷ்

-விவேக்பாரதி நம் வாழ்க்கை வேகமயமாக மாறி வருகிறது. மரபு சார்ந்த நம் அடையாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படியோ மறந்து வருகின்றன. இயற்கை விவசாயம் என்ற சொல்லை ந

Read More

“தமிழ்நாடு” பெயர்சூட்டல் 50 ஆவது ஆண்டு பொன்விழாக் கொண்டாட்டம்

சென்னை மாகாணமாக இருந்த தமிழ்நாட்டிற்குத் "தமிழ்நாடு" என்று அப்போதைய முதல்வர் பேரறிஞர் அண்ணாவால் பெயர் சூட்டப்பட்டு, இந்த ஆண்டோடு 50 ஆண்டுகள் ஆகின்றது.

Read More

சொர்க்க வாசம்

ஓர் இரவு நெடுநேரம் தூங்க விடாமல் போக்கு காட்டிப் பின் ஒரு வழியாக காலையில் மலர்ந்த ஒரு உணர்வுப் பிரவாகம் காளியைத் துணைக்க ழைத்துக் காட்சியை அமைக

Read More

வரவேற்புக் கவிதை

விவேக் பாரதி   என் கல்லூரியில் இன்று இணைந்திருக்கும் முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு மூத்த(இரண்டாமாண்டு) மாணவனான நான் மனதாரப் பாடிய வரவேற்புக் கவ

Read More

கருமாரி கிரகமாலை

  விவேக்பாரதி   காப்பு நவக்கிரக நாயகியே நானுன் பதத்தில் அவம்நீங்க வேண்டி அமர்ந்து - கவிசொல்வேன் ! மாலை முடிந்திடவும் மாற்றம

Read More

எது பக்தி ??

விவேக் பாரதி   பக்தி என்ப தெல்லாம் - இங்கே பாழ்ப டிந்து போச்சு ! முக்தி என்ப தெல்லாம் - சாகும் மூட மென்று மாச்சு ! பக்தி என்ப தென்ன ?

Read More

நீயிருப்பதால்

விவேக் பாரதி நீயிருப்பதால் இங்கு நானிருக்கிறேன் ! நீயசைப்பதால் மண்ணில் நான்நடிக்கிறேன் ! தீயிருப்பதால் என்னைப் பாடவைக்கிறாய் ! திமிருப்பதா

Read More

கவியரசர் கண்ணதாசன்

விவேக பாரதி    கவியரசர் கண்ணதாசனுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து....இன்று காலை பொதிகைத் தொலைக்காட்சியில் நான் கேட்ட ஒரு கிராமியப் பாடலின் மெட்டில்

Read More

நாளையென்ன நாளை

  நாளையென்ன நாளையைய்யா வரதராஜா ! - உன் . நல்லருளை இன்றனுப்பு வரதராஜா ! நீளுகின்ற காத்திருப்பு போதும்ராஜா - உன் . நிர்மலக்க ழல்காட்சி சிந

Read More