கோயில் எனும் சொல்!…

நூ.த. லோகசுந்தரம்   “கோயில்” & “கோவில்”   கோ + இல் = கோயில் கோ = இறைவன் = கடவுள் கோ = இறை = நாடாளும் மன்னன் என 'கோ'

Read More

மௌவல் – “மல்லிகை மௌவலின் போதலர்த்தி” – மௌலி — மவுவா (MAHUA )

மௌவல் மௌவல் நூ த லோ சு மயிலை ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன் சாதாரண மக்களால் ஊடகம் வழி நன்கு அறியப்பட்ட முணுமுணுக்கப்பட்ட ஓர் திரைப்பட (சிவாஜி) பாடல் வர

Read More

பட்டமங்கலம்

  திருசிற்றம்பலம் பட்ட மங்கலம் ஓர் பாண்டிய நாட்டு திருவாசக தலம் நூ.த.முத்துமுதலி மயிலை தி.ஆ.2044/விஜய ஆடி 12 ஞாயிறு   தமிழகத்து சித்தாந்த சைவ

Read More

போந்தை

                              உ                          நமசிவாய                         'போந்தை'                  பதினோராம்  திருமுறை வைப்புத்தலம்

Read More

சீன யாத்திரிகர் யுவாங் சுவாங்

  சீன யாத்திரிகர் யுவாங் சுவாங்   பற்றி பலரும் பலமுறை கேள்வியுற்றிருப்பார்கள்   சிறுவரும் வரலாற்றுப்படத்தில் படித்திருப்பர்   ஆனால் அவர் உ

Read More

தேவாரத் தலங்கள் – மாந்துறை

  நூ த லோகசுந்தர முதலி மயிலை இக்குறுத் தொடரில் திருச்சி சமயபுரம் அருகு முதற்கண் பிடவூர் ஊற்றத்தூர் என இரு வைப்புத் தலங்களைக் கண்டோம். பின்பு திருச்

Read More

தேவாரத் தலங்கள் சில (பகுதி-4)

நூ.த.லோகசுந்தரம் அன்பில் ஆலந்துறை 'தேவாரத் தலங்கள் சில' எனும் கருத்தில் திருச்சி அருகு திருப்பட்டூர் (பிடவூர்) ஊட்டத்தூர்(ஊற்றத்தூர்) லால்குடி (தவத்

Read More

தேவாரத் தலங்கள் சில (பகுதி-3)

ஊற்றத்தூர்-ஓர் தேவார வைப்புத்தலம் நூ.த.லோகசுந்தரம் மூவர் முதலிகள், தம் காலமாம் 1350 ஆண்டுகள் தொன்மமுடை, சிவனுறைத் தலங்கள் பலவற்றினை, அவர்கள் நேரடி வ

Read More

தேவாரத் தலங்கள் சில (பகுதி-2)

நூ. த லோகசுந்தரம் திருச்சி சமயபுரம் அருகுள்ள திருப்பட்டூர் என வழங்கும் தேவார வைப்புத்தலம் *திருப்பிடவூர்* சங்ககால நக்கீரர், சிற்றரசன் *பிடவூர்* கிழா

Read More

தேவாரத் தலங்கள் சில (பகுதி-1)

நூ. த. லோகசுந்தரம் இன்றைக்கு 1350 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கி தமிழகத்தில் நடைந்தேறிய சமய மறுமலர்ச்சி என வரலாற்றாளர் குறிக்கும் சைவ வைணவ இறைவழிபாட்டு நெ

Read More

குரக்குத்தளி (பாகம்-2)

நூ. த. லோகசுந்தரம் *மாணிக்க வாசகரே 'வடுகபிள்ளை' யாம்*  மாணிக்கவாசகரே குரக்குத்தளி கல்வெட்டில் குறித்த 'வடுகபிள்ளை' ஆகும். சுந்தரரின் முருகன் பூண்டி

Read More

குரக்குத்தளி (பாகம்-1)

நூ. த. லோகசுந்தரம் சைவத்தின் முதுபெரும் குரவன்மாரில் திருவஞ்சைக்களம் வரை சேர நாட்டிற்குச் சென்று தேவாரம் பாடியவரும் சேரமான் பெருமானுடன் கயிலாயமும் செ

Read More

கல்லாடம் – கல்லாடை – துவராடை (இரண்டாம் பகுதி)

நூ. த. லோகசுந்தரம் (முதல் பகுதியின் தொடர்ச்சி) 'கல்லாடம்' எனும் சொல்லினை நினைவு கூர்ந்த போது (1) கல்லாடர் எனும் பெயருடைய சங்கப்புலவர் "தலையானங்கானத

Read More