தவத்திரு ஆறுமுக நாவலர் விழா

0

தவத்திரு ஆறுமுக நாவலர் விழா, 28.11.2010 அன்று திருவாவடுதுறை ஆதீனத்திலும் சிதம்பரம் சைவப் பிரகாச வித்தியாசாலையிலும் நடைபெறுகிறது. 03.12.2010 அன்று சென்னை சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றத்தில் நடைபெறுகிறது.

இதோ அழைப்பிதழ்:

Naavalar_vizhaa

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.