‘தூஸ்ரா’: ஆனந்த் ராகவ் இயக்கும் புதிய நாடகம்

0

எழுத்தாளர் ஆனந்த் ராகவ் எழுதி இயக்கும் புதிய நாடகம் ‘தூஸ்ரா’, சென்னையி்ல் நிகழ்கிறது. அதன் அழைப்பிதழ் இங்கே:

Play by Anand Raghav

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *