‘நாம் ஏன் இப்படி இருக்கிறோம்?’

0

‘நாம் ஏன் இப்படி இருக்கிறோம்?’ என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளர் ஞாநி, 2011 பிப்ரவரி 26 அன்று, சென்னையில் பேசுகிறார். அதற்கான அழைப்பிதழ் இங்கே:

gnani_namma_arcot

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.