பாரசீக மூலம்உமர் கயாம் ​ரூபையாத் 

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம்சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 umar

              

             வா இடம் விட்டு, வயதான கயாமுடன்,
             கைகோபாத், கைகொஸ்ரு நகர் மறந்து,
             ருஸ்டம் விருப்ப முடன் திரிய விட்டு விடு;
             ஹதீம் உண்டிக்கு யாசித்தால் புறக்கணி. 

         1. But come with old Khayyam, and leave the Lot
             Of Kaikobad and Kaikhosru forgot:
             Let Rustum lay about him as he will,
             Or Hatim Tai cry Supper — heed them not.

 

             நான் கடந்த நாணற் தட்டி வேலிகளால்
             பாலை வனம் விளைநிலம் பிரிபடும் அங்கே
             அடிமை என்றோ, சுல்தான் பெயரோ இல்லை
             பரிவெனக்கு பொன் ஆசன சுல்தான் மீது!

      2.  With me along the strip of Herbage strown
            That just divides the desert from the sown,
            Where name of Slave and Sultan is forgot —
            And Pity Sultan Mahmud on his Golden Throne!

 

            மரக்கிளை நிழலில் கவிதை நூலொரு கையில்
            மதுக் கிண்ணம் மறு கையில், அப்பம், மங்கை நீ
            பாடிய வண்ணம் என்னருகே கான கத்தில்;
            பாலை வனமும் சொர்க்க மாகும் இப்போது !

     3.   Book of Verses underneath the Bough,
            A Jug of Wine, a Loaf of Bread, — and Thou
            Beside me singing in the Wilderness —
            Oh, Wilderness were Paradise enow!

 

​         +++++++++++++++++++   ​ ​   ​

 

தகவல்:

1.  http://www.acole.com/novels/timuras/khayyam.html       2.http://poetsgraves.co.uk/Classic%20Poems/FitzGerald/rubaiyat_of_omar_khayyam.htm
 3. http://www.omarkhayyamrubaiyat.com/text.htm
4.  https://en.wikipedia.org/wiki/Rubaiyat_of_Omar_Khayyam  [November 17, 2015]

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.