பல இலட்சம் தொழிலாளர்களின் பணியிழப்பை தடுக்கவேண்டும்

0

பவள சங்கரி

விவசாய விளைப்பொருளான பஞ்சை ஊக்கச் சந்தையிலிருந்து (comodity sales) நீக்கி, ஜவுளித்துறையையும், பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்களையும் காப்பாற்றி அந்நிய செலாவணி நிலையை உயர்த்தினால் அனைத்துத் துறையினரும் பயன் பெறலாம். பல இலட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயமும் நீங்கும்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *