திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

IMG_4190

”பராக்பராக் கண்ணன் பரந்தாமன் மன்னன்
பராக்பராக் கேசவ் பிரஷ்ஷில் -பராக்கெங்கும்
இன்னாரென்று பாராதே எங்கும் இருக்கின்றான்
மன்னார் குடிமைனர் மால்”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க