ஆழ்துளைக்குள் அவலம்!

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா ஆழ்துளைக்குள் அழுகையொலி அனைவரையும் உலுக்கியதே! வாழவெண்ணி வந்தவுயிர் ஆழத்துள் அடங்கியதே! ஓலமிட

Read More

மனம் திருந்த அருளிவிடு

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா...... மெல்பேண் ... ஆஸ்திரேலியா நிலத்துக்கும் சண்டையடா நீருக்கும் சண்டையடா நிலமுனக்குச் சொந்தமல்ல நீருனக்குச் சொந்தமல்ல இ

Read More

விழியாக விளங்குகிறாய் பாரதியே

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா வறுமையிலே உழன்றாலும் பெறுமதியாய்க் கவிபடைத்தாய் அறிவுறுத்தும் ஆவேசம் அதுவேயுன் கவியாச்ச

Read More

யோகம் தரும் யோகா!

எம். ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த முக்கியமான விஷயமாகும். ஆனால் அதற்காக நாம் எவற்றைய

Read More

குரல் கொடுப்போம் வாருங்கள்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா வெடி குண்டு வென்று வெறியினை ஊட்டி நிற்பார் பறி போகும் உயிர்பற்றி பார்த்து விட மறுக்க

Read More

ஏக்கமுற்று நாமிருப்போம்

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா இளமையெனும் பூங்காற்று  இதயமதில் எழும்போது  உலகமெலாம் காலடியில் விழுகுதென நினைத்த

Read More

நல்லதை நாளும் செய்வோம்!

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ..... அவுஸ்திரேலியா மண்ணிலே நல்ல வண்ணம் வாழவே வேண்டு மாயின் கண்ணிலே கருணை கொண்டு கடவுளை நினைக்க வேண்டும்

Read More

வல்லதொரு ஆண்டாக மலர்ந்துவிடு புத்தாண்டே!

-மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா புத்தாண்டே நீ வருக புத்துணர்வை நீ தருக நித்தமும் நாம் மகிழ்ந்திருக்க நிம்மதியை நீ தரு

Read More

பெரும் பேறாய் போற்றுகின்றோம் !

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியா முண்டாசுக்   கவிஞனே   நீ மூச்சுவிட்டால் கவிதை வரும் தமிழ் வண்டாக நீயிருந்து தமிழ் பரப்பி நி

Read More

வளங்கொடுக்கும் வாழ்விலென்றும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா பார்வையினை இழந்தவர்கள் பலபேர்கள் இருக்கின்றார்      வாய்பேச இயலாமல் வகைவகையாய் இருக்கின

Read More

பாடம் தரும் நிலவு

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா.... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா  வானமீதில் நீந்தியோடும் வண்ணநிலாவே - உன் வடிவழகைப் பாடாத கவிஞரில்லையே நானுமுன்னைப் பாடவெண

Read More

அர்த்தமே இல்லையே !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியா கோடி கோடியாய் பணம் இருந்தாலும் மாடி மாடியாய் மனை குவிந்தாலும் வாடி நிற்பவர் மனம் அ

Read More

காண அருள் தாமுருகா !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா தேவரை வதைத்த சூரர் திருந்திடச் செய்த வேலா பூவுலகு எங்கும் அசுரர் புரிகின்ற கொடுமை

Read More

உனதடியைப் போற்றுகிறோம் !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா     வீரம்தனைக் கொடுத்து விடு வித்தைகளும் கொடுத்து விடு ஈரமுள்ள நெஞ்ச

Read More