திருக்குறள் கூறும் வேளாண்மைச் செய்திகள்

-க.பிரகாஷ் எம்.ஏ, எம். பிஃல், (பிஎச்.டி)  வேளாண்மை பற்றிய சில கருத்துகள்      வேளாண்மை என்னும் சொல்லின் பகுதியாகிய வேளாண் என்னும் பெயர்ச் சொல்லை  நு

Read More

கணினி – திறன்பேசிக் கருவிகளில் தமிழ் எழுத்துருக்கள்

-க.பிரகாஷ் எம்.ஏ, எம்.பிஃல், (பிஎச்.டி)      அன்றாட வாழ்க்கையில் மக்கள் அனைவரும் கணினியோடும், கையடக்கக் கருவியோடும் கொஞ்சி விளையாடி வருகின்றனர். நாளு

Read More

சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்

-க.பிரகாஷ்  விருந்தோம்பல்      விருந்தோம்பல் என்பது ஒரு விருந்தினர் மற்றும் அவரது புரவலர் ஆகியோருக்கு இடையிலான உறவுமுறை. பொதுவாக விருந்தோம்பல் உயி

Read More

நினைவாற்றலும், நினைவகமும்

-க.பிரகாஷ் ஐம்புலன்களில் இருந்து வரும் உணர்வுகள் மூளையை அடைகின்றன. மூளை அவற்றை வசப்படுத்தி உணர்ந்து கொள்கிறது. இந்த உணர்வுகள் மூளையிலேயே தங்கி இருந்த

Read More

வள்ளுவத்தில் சமுதாயம்

-க.பிரகாஷ்        வள்ளுவர்காலச் சமுதாயத்தின் தன்மையை அவர்தம் நூலிலிருந்தே உய்த்துணரலாம். உழவுத் தொழிலைத் தலைமையாகக் கொண்ட மருதநிலச் சமுதாயத்தில் நாகர

Read More

எறும்பின் சாபம்

              க.பிரகாஷ், எம்.ஏ, எம்.பிஃல்,                      தமிழ்த்துறை                      தொழில் நுட்ப்பக் கள ஆய்வுப் பணியாளர்          

Read More

போயரின மக்களின் நாட்டுப்புற விளையாட்டுக் கலைகள்

க.பிரகாஷ், எம்.ஏ எம்.பிஃல், தொழில் நுட்பக் கள ஆய்வுப் பணியாளர், தமிழ்த்துறை, பாரதியார் பல்கழைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் - 46 தருமபுரி மாவட்டத்திற்க

Read More

வேடனும் ஒரு குயிலும்

க.பிரகாஷ்             ஓர் அடர்ந்த காடு, அக்காட்டினுள் ஒரு பெரிய வீடு, அவ்வீட்டினுள் ஒரு வேடன். அவ்வேடனுக்கு மக்களோடு சேர்ந்து வாழ விருப்பம் இல்லாமல

Read More

மனிதாபிமானம்

-க. பிரகாஷ்  ஓர் ஊரில் நான்கு நண்பர்கள். ராமு, சோமு, பாலா, சுப்ரமணி ஆகியோர்.  இவர்கள் ஒரே பள்ளியில் பயின்று வந்தனா். பள்ளிக்குச் செல்லும்போது ஒரே நேர

Read More

சங்க இலக்கியத்தில் களவும் – கற்பும் உறவாடியது

--க.பிரகாஷ் சங்க இலக்கியம் என்பது தமிழில் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட செவ்வியல் இலக்கியம் ஆகும். 473 புலவர்களால் 2381 பாடல்

Read More

நீதி இலக்கியங்கள் கூறும் அறக்கொள்கைகள்

-க.பிரகாஷ்   நீதிஇலக்கியம் என்பது சங்க மருவிய கால இலக்கியம் அதாவது சங்க காலத்திற்குப் பின்னா்த் தமிழில் தோன்றிய இலக்கியங்களைக் குறிக்கும். கி.பி. 3-

Read More

நாட்டுப்புற மக்கள் கையாளும் மருத்துவம்

-க.பிரகாஷ்   ஒவ்வொரு மனிதச் சமுதாயமும்  தனக்கென ஒரு மருத்துவ அமைப்பு முறையைக் கொண்டுள்ளது. அதனைச் சமூக நிறுவனம் என்றே கூறலாம். நோயும் மருத்துவமும் மன

Read More

குறுந்தொகையும், குறிஞ்சியும்

-க. பிரகாஷ்  கடல்கோள்களால் அழிவுற்றனபோக எஞ்சியவற்றைப் பாண்டிய, சேர அவையங்களில் புலவா்களைக்கூட்டித் திட்டமிட்டுத் தொகுத்துத் தந்தவையே பழந்தமிழ் இலக்கி

Read More