ஆனந்தம் அடைவோம் நாளும்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  உறவுகள் வாழ்வில் என்றும் உணர்வுடன் கலக்க வேண்டும் அளவிலா அன்பை நாளும் அள்ளியே வழங்க வேண

Read More

நீர்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா காரானாய் ககனமதில் நீரானாய் நீள்தரையில் பார்மீது உனைக்காணா பலரிப்போ தவிக்கின்றார் மோர்விற்கும் ஆ

Read More

தித்திக்கும் தீபாவளி!

    -எம் . ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா மனமெல்லாம் ஒன்றுபட்டு மகிழ்ச்சிவெள்ளம் பெருக்கெடுத்துத் தினமெங்கள் வாழ்வுவரின் தித்திக்கும் தீபா

Read More

நாம் எண்ணி நிற்கின்றோம்!

எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் சிம்மக் குரலோனே                                        சினிமாவை ஆண்டவனே சிவாஜியே நீஇல்லா சினிமாவும் அழுகிறது! நீ

Read More