வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள் – 9

தேமொழி திமிர் கொண்ட அழகு உன் கண்ணில் தெரிவதென்ன நெருப்பா? என்னை சுட்டு வீழ்த்தச் செய்யும் குறும்பா? உன் உதட்டில் இருப்பதென்ன சிரிப்பா?

Read More