சூரியன் வந்து வாவென்ற போது

மணி ராமலிங்கம் எப்படி அந்த வரி வந்து விழுந்தது என்று தெரியவில்லை. விழுந்த அந்தக் கணமே தளை அறுந்த மகிழ்ச்சி. பிரசவ சந்தோசம். ஓவ்வொரு வரியும் பிரசவம்

Read More

மனம் அகண்டம்

மணி ராமலிங்கம் ஏர்போர்டிலிருந்து வரும்போதே  ராஜேஸீக்கு கிறக்கமாகத்தானிருந்தது. கூல் கேப்  (Cool cab) குளிர்காற்று தாண்டி வயிற்றிகுள் இலேசாய் மெல்லிய

Read More

கல்

  மணி ராமலிங்கம் அப்துல் கசாப் இப்படி கொல்லப்பட்டிருக்க கூடாது. மீடியாக்கள் மறுபடி பிளிர ஆரம்பித்தன. செய்திகள், விமர்சனங்கள், விவாதங்கள், மக்கள் கண

Read More

நோ-பால் – No Ball

மணி ராமலிங்கம்   டிசம்பர் 27ந் தேதி. அந்த மேட்சில்தான் அம்பயர் - ரமணி சரியாக மாட்டிக்கொண்டு மைதானத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டான். ரயில்வே அணிக்கு எ

Read More