crazy

”தாய்ப்பசுவைத் தன்மடியில் தூங்கவைக்க தாலாட்டு,
சேய்விசுவம் வேய்ங்குழலில் சங்கீதம்: -வாய்சிசு
பாலனைக் கொன்றதும், பாரதம் செய்ததும்
மாலனை மாற்றாதம் மே” ….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.