அவள் அழும்பொழுது …

0

– தேமொழி.

அவள் அழும்பொழுது …

கவிதை மூலம் – ஷெல் சில்வர்ஸ்டீன்
மொழிபெயர்ப்பு – தேமொழி

யாருமே அறிவதில்லை என்னவளின் தனிமையை
யாருக்கும் புரிவதில்லை என்னவளின் ஆழ்மனதில்
உறையும் அச்சங்களும் கனவுகளும் என்னவென்று
அவளது அன்பிலும் சிரிப்பிலும் பங்கு கொண்டோருண்டு
ஆனால் அவளது கண்ணீரை அறிந்தவரில்லை… என்னைத்தவிர
யாரும் அவளது துயரத்தைப் புரிந்தவரில்லை

அவள் அழும்பொழுது வானில் பறந்து
ஒளி வீசும் சூரியனைக் கொணர்ந்து
அவளின் மனத் துயரைக் களைந்து
அவளது வாழ்வில் ஒளியேற்ற ஆசைவரும்
அவளின் துயர் நீக்கும் எண்ணம் வரும்

அதிகாலையின் இளம் பனிச்சாரலில்
வெறும் பாதத்துடன் உலவிடும் நேரம்
அவளது விழிகளில் சென்ற நாட்களின்
பொன்னான கனவுகள் மின்னிடும்
அந்திமாலை நேரமோ சோகமது கவிந்திட
அச்சம் கொண்டே அழுவாள் … எனக்காக
அச்சம் கொண்டே அவள் அழுவாள்

உன்னறையில் உனதருகே உன்விளக்கொளியில்
அவளுடன் நீ கிசுகிசுத்துப் பேசியிருந்தாலும் சரி
ரகசியப் புன்னகையைப் பகிர்ந்திருந்தாலும் சரி
ஆனால் அவளது சோகத்தில் என்னிடம் அனுப்பிவிடு
அவள் அழும்பொழுது நான் அவளுக்குத் தேவை

அவள் அழும்பொழுது வானில் பறந்து
ஒளி வீசும் சூரியனைக் கொணர்வேன்
ஆகையால் அழும்பொழுது என்னிடம் அழைத்துவா
என்னவள் அழும்பொழுது நான் அவளுக்குத் தேவை

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Shel-Silverstein

When She Cries

– Shel Silverstein

No one knows my lady when she’s lonely
No one sees the fantasies and fears my lady hides
There are those who’ve shared her love and laughter
But no one hears my lady when she cries…but me
No one hears my lady when she cries

And when she cries she makes you wanna run
And chase the sun and bring it back
To brighten up a corner of her dark and troubled skies
When she cries

She walks barefoot through the misty mornin’
Dreams of golden yesterdays reflectin’ in her eyes
But soon the evenin’ shadows crowd around her
Frightening my lady till she cries…for me
Frightening my lady, till she cries

You may have seen her lyin’ in your lamplight
And if you’ve heard her whispered words, it comes as no surprise
So be the one she shares her secret smiles with
But send me back my lady when she cries…for me
My lady’s gonna need me when she cries

And when she cries she makes you wanna run
And chase the sun and bring it back
So bring me back my lady when she cries… For me
‘Cause my lady’s gonna need me when she cries

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *