– தேமொழி

நான் யார்?

கவிதை மூலம் – கார்ல் சாண்ட்பர்க்
மொழிபெயர்ப்பு – தேமொழி

விண்மீன்களை என்தலை மோதிடும்
மலையுச்சியில் என் பாதங்கள் பதிந்திடும்
பள்ளத்தாக்கிலும், எங்கெங்கும் நிறைந்திருக்கும்
வாழ்வின் கரையிலும் என் விரல்நுனிகள் திளைத்திருக்கும்

ஓசையுடன் நுரை பொங்கும் ஆதி அலைகளின்
ஆழத்தில் விதியெனும் கூழாங்கற்களை
என் கரங்களால் துழாவி நான் விளையாடுவேன்

நான் பலமுறை நரகத்திற்குச் சென்று வந்திருக்கிறேன்
நான் கடவுளுடன் பேசியுள்ளேன், சொர்க்கம் பற்றியும் நன்கறிவேன்
நான் கொடியவரின் குருதியிலும் துணிவிலும் மூழ்கியிருக்கிறேன்
ஆசையாய் கவர்ந்திழுக்கும் அழகினை நான் அறிவேன்
தவிர்த்திடு என அறிவித்தால், அதனை எதிர்த்திடும்
மனிதரின் அதிசயக் குணத்தையும் நான் அறிவேன்

எனது பெயர் உண்மை, உலகில் யார் கட்டுப்பாட்டிலும்
கட்டுண்டிருப்பதில்லை நான்

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Carl Sandburg

Who Am I?

– Carl Sandburg

My head knocks against the stars.
My feet are on the hilltops.
My finger-tips are in the valleys and shores of
universal life.
Down in the sounding foam of primal things I
reach my hands and play with pebbles of
destiny.
I have been to hell and back many times.
I know all about heaven, for I have talked with God.
I dabble in the blood and guts of the terrible.
I know the passionate seizure of beauty
And the marvelous rebellion of man at all signs
reading “Keep Off.”

My name is Truth and I am the most elusive captive
in the universe.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *