140221 Dialogue with Arjuna -wcol 24×32 -with Choodamani – icam

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும்
பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி
போகாதே அஞ்சிப் பரிமுகம் பார்த்தனே
யோகமாம் கீதை எடு….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.