பிள்ளையார் பதினாறு

  கிரேசி மோகன் பிள்ளையார் வெண்பாக்கள்                     சோமன்த னைச்சென்னி சூடும் சிவகுடும்ப சீமந்த மைந்தன் சதுர்த்தியின்று -மாமன

Read More

அன்புசிவ வெண்பாக்கள்

  கிரேசி மோகன்  காப்பு -------- பழமளித்த தந்தை புரமெரித்த போது தொழமறக்க தேர்கால் துணித்த -அழகா தளைதட்டா வெண்பாக்கள் தந்ததில் பக்த

Read More

வல்லமைச் சிறுகதைகள் – நூல் வெளியீடு

ஐக்கியா டிரஸ்ட் நிறுவனம் மற்றும் வல்லமை இணைய இதழும் இணைந்து நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் அனைத்தையும், ஐக்கிய

Read More

குகப்பிரியானந்தா – சித்த வித்தியானந்தா..

பவள சங்கரி ஆண்டு, அனுபவித்து ஓய்ந்து போனவர்கள் சந்நியாசம் வாங்கிக்கொண்டு அமைதியாக ஹரே, ராமா, சிவ… சிவா.. என்று உட்கார்ந்தால் நிம்மதி தேடி ஆண்டவனின் ப

Read More

பாஞ்சாலி சபத உரை (பாகம் – 1 ஆ)

  ஹரிகிருஷ்ணன் பாஞ்சாலி சபத உரை (பாகம் - 1 அ) ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் - அதன்    உச்சியின் மேல்வந்தே மாதரமென்றேபாங்கின் எழுதித் திகழும் - ச

Read More