பெண் காவலர்கள் படும் பாடு!

-சேஷாத்ரி பாஸ்கர் சென்ற வாரம் நாரத கான சபாவில் காபி குடிக்கும் போது திடீரென நான்கு பெண் காவலர்கள் வேகமாக வந்து காபி வேண்டும் எனச் சொல்லி அதனை வேகமாகத

Read More

வாயுள் உலகம்!

-சேஷாத்ரி பாஸ்கர் ஒரு சின்னப் பந்து கருஞ்சிவப்பில் சுற்றி வெள்ளை முகப்பூச்சு பெண் பார்க்க செல்லும் பையன் போல்! குவியலாகக் கிடக்கும் நாம் நின

Read More